Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs ondersteunt plaatselijke initiatieven tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel in België. Zij doet dit door fondsenwerving in Nederland en België. 

Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs

p/a Els Wijsman (secretaris)
Barendstraat 6b
2771 DJ Boskoop

Telefoon:

KvK, Enschede, Nr. 41150427

RSIN (fiscaal nummer): 816142014

Bankrekening: NL45 INGB 0002 7125 91

 

Bestuur: Herman Spaargaren (voorzitter), Els Wijsman (secretaris), Daniël Peeters (penningmeester), Bas Pellikaan (bestuurslid), J. Stolk (bestuurslid).
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 

Beleidsplan en statuten Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs (SSBCO)

Download Jaarplannen & rapporten